Images

Category
  • Branche
    Representatieve industriële en groothandelsbedrijven

Description

Huurprijs : Totaal € 55,- per m2 per jaar excl. BTW en nuts

Bedrijfshal : Totaal 2.000 m2 

-Hoogte ca. 12 meter;
-Eventueel met 2 laaddocks beschikbaar;
-Transport via C.P.B. transport mogelijk;
-De loods wordt binnen 9 maanden gerealiseerd;

De vestiging c.q. uitoefening van bedrijven en bedrijfsactiviteiten voor zover deze bedrijven voorkomen in de
milieucategorie 2 t/m 4.2 van de bij deze regels behorende lijst van bedrijfsactiviteiten (bijlage 1), met dien verstande dat Bevi-inrichtingen niet zijn toegestaan;

-Niet-zelfstandige kantoren, als onderdeel van de bedrijven en bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 3.1 sub a;
-Perifere detailhandel tot maximaal 1.500 m² bvo per vestiging, met dien verstande dat grootschalige detailhandel en tuincentra niet zijn toegestaan; internethandel, met dien verstande dat de uitstallingsruimte ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit;


External Link

Map