Characteristics
 • Destination
  Voedselindustrie
 • Surface
  Bruto 6.0 ha. Netto 4.0 ha.
 • Particularities
  Woon-werkcombinatie
  PDV
 • Services
  Parkmanagement - Keurmerk Veilig Ondernemen
Images

Torenakkers AarleRixtel.png

Current offers

No offers found.

Bereikbaarheid
Ligging nabij woonwijken en bedrijfswoningen.
Aantakking op het lokale wegennet.

Veroudering
Grote verschillen BOG. Herstructurering gewenst.

Toekomstvisie
Verplaatsen van grote bedrijven. Ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid in combinatie met wonen.
Maximaal milieucategorie 2.
Ruimtelijk inrichting en beeldkwaliteit afstemmen op woongebieden.

No offers found.